İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
Arset Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız; insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygı prensibine dayanmaktadır. Arset Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak faaliyet gösterdiğimiz alanda İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuat ve yönetmeliklerini yakından takip ederek sorumluluklarımızın bilincinde olup, çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunarak, aynı zamanda kaliteli bir şekilde eğitip İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilinçlendirmeyi amaç edinmekteyiz. Bu alanda eğitimler, risk analizi, acil durum planları gibi sürekli iyileştirmeler yaparak, tüm çalışanlarımız ve içinde bulunduğumuz çevreyi sektörümüzün olası risklerine karşı korumak en önemli hedeflerimizdendir.

Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi ve bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.