Çevre Politikamız
Arset Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak çevre boyutları ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme çözümleri sağlamaktayız. Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp, hammadde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunmasını prensip edindik. Çevresel performansımızın sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirdik.

Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi bilinçlendirerek katılımlarını sağladık. Üretim, taşıma, stoklama, işletme ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıklarımızı azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirerek uygulamaya geçtik. İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak; sağlık, güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturduk.